Thông báo về việc tham dự Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam năm 2021

Đăng vào 01/12/2021

Thông báo về việc tham dự Hội nghị thường niên Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam năm 2021 tại FLC Hạ Long, Quảng Ninh

Hội nghị thường niên năm 2021 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Đăng vào 23/11/2021

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị thường niên năm 2021 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Đăng vào 15/06/2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Thư mời viết bài

Đăng vào 21/07/2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020, Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kiểm định chất lượng đào...

Thông tin về hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Đăng vào 21/07/2020

Ảnh: Hội nghị Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam lần 1 tại Quy Nhơn

Hội nghị thường niên 2020 mạng lưới cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Đăng vào 21/07/2020

Ảnh: Hội nghị Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam lần 2 tại Thanh Hóa