Thông tin về hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam

Đăng vào 21/07/2020
Ảnh: Hội nghị Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam lần 1 tại Quy Nhơn

Trên cơ sở sáng kiến của trường đại học Luật Hà Nội, tháng 9 năm 2019, Mạng lưới các cơ sở Đào tạo Luật ở Việt Nam đã chính thức được thành lập thông qua Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại FLC Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 60 cơ sở đào tạo luật trong cả nước. Tại Hội nghị này, đại diện các Trường đã thống nhất việc thành lập Mạng lưới cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam với tôn chỉ và mục đích được cách thành viên thống nhất và bầu Ban điều hành gồm 5 Thành viên (Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật – Thuộc Đại học Huế, Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Kinh tế Luật – Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh). Ban Điều hành đã bầu trường Đại học Luật Hà Nội là trưởng Ban điều hành Mạng lưới nhiệm kỳ đầu tiên. Hội nghị cũng đã tiến hành thủ tục đăng ký thành viên tham gia Mạng lưới và nhận được đăng ký chính thức của 43 đơn vị. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã tổ chức thành công Hội thảo “Đào tạo luật trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế và kết nối mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam”. Hội thảo đã dành được sự quan tâm phát biểu ý kiến của nhiều nhà khoa học đến từ các trường, đặc biệt là ý kiến đóng góp, định hướng của đại diện Vụ giáo dục Đại học  - Bộ Giáo dục&Đào tạo.

Tiếp nối thành công trên, tháng 12 năm 2019, tại trường Đại học Luật  - Đại học Huế, Ban điều hành mạng lưới đã họp và thống nhất nội dung kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2020 và các công việc hành chính của mạng lưới, như (xây dựng logo, xây dựng website của mạng lưới; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính của Mạng lưới).

Để triển khai các hoạt động trong năm 2020, Ban điều hành xin gửi thông tin[1] đến các Trường và đề xuất một số nội dung như sau:

  1. Kính đề nghị quý Trường xem xét và quyết định việc gia nhập Mạng lưới cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam. Việc đăng ký tham gia bằng hình thức văn bản theo con đường công văn xin vui lòng gửi về cho Ban điều hành theo địa chỉ: Văn phòng Ban điều hành mạng lưới cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam tại Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Email: hcth.hlu@gmail.com; (Xem Mẫu đơn kèm theo, danh sách thành viên đã đăng ký chính thức).
  2. Ban điều hành gửi các Trường và các thành viên dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2020[2], trọng tâm là chương trình Hội nghị Mạng lưới lần 2 (dự kiến tổ chức tháng 6/2020). Tại Hội nghị này, bên cạnh công tác hành chính của Mạng lưới, sẽ tổ chức Hội thảo chuyên môn về Kiểm định chất lượng đào tạo đối với các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam”. Ban điều hành đề nghị các thành viên nghiên cứu hệ các chuyên đề được dự kiến, đăng ký viết bài và gửi về Ban tổ chức (theo nội dung chi tiết đính kèm công văn này).

Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và sự ủng hộ của Quý trường với hoạt động của mạng lưới và mong nhận được sự hỗ trợ trong thời gian tới để mạng lưới hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực như kỳ vọng của các thành viên.

 

[1] Gửi kèm: Tổng hợp kết quả Hội nghị Mạng lưới cơ sở đào tạo Luật ở Việt Bam tháng 9/2019.

[2] Kèm theo: (Dự thảo) Chương trình Hội nghị tháng 6/2020 tại Thanh Hóa; Chuyên đề Hội thảo; Phân công và đăng ký viết chuyên đề Hội Thảo tháng 6/2020.


Tin khác