Danh sách các Trường tham dự Hội nghị thường niên năm 2020 của Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam (Tính đến ngày 15/07)

Đăng vào 21/07/2020

Ảnh: Hội nghị Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam lần 1 tại Quy Nhơn

Hội thảo “Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Đăng vào 26/04/2019

Hội thảo “Tăng cường lồng ghép giới trong chương trình đào tạo ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội”

Hội thảo khoa học: “25 năm quan hệ Việt Nam – Asean: Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên và triển vọng”

Đăng vào 09/04/2019

Hội thảo khoa học: “25 năm quan hệ Việt Nam – Asean: Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên và triển vọng”