Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam

Đăng vào 27/07/2020

 

Ban điều hành Mạng lưới cũng đã được bầu ra với đại diện đến từ 5 cơ sở đào tạo luật là Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật – Đại học Huế, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (TS. Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội là trưởng ban điều hành, PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh Trưởng khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Đoàn Đức Lương Hiệu trưởng Trường Đại học Luật – Đại học Huế, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, PGS.TS. Lê Vũ Nam Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

 

 


Tin khác