Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Đăng vào 15/06/2021
Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển 2021

Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu

Từ năm 2017 đến nay, hằng năm Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công Tuần lễ Nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng công bố quốc tế cho đội ngũ giảng viên, mở rộng các hình thức thông tin khoa học và giải quyết các vấn đề khoa học pháp lý có tính thời sự trong bối cảnh giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế. Cho đến nay, Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị duy nhất trên toàn quốc tổ chức Tuần lễ và nhận được sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học cũng như các cơ quan, tổ chức khác.

TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Nhà trường

Trong khuôn khổ Tuần lễ NCKH từ năm 2017 đến nay, đã có hơn 10 hội thảo, toạ đàm và gần 20 hoạt động chuyên môn khác được tổ chức. Các nội dung chủ đề của Tuần lễ được đánh giá là phong phú, đa dạng, có ý nghĩa thiết thực, đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích nhằm tăng cường năng lực và phát triển nghiên cứu của Trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục và quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật.

TS. Hoàng Ly Anh - Trưởng Phòng QLKH & TSTC

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Tuần lễ NCKH năm 2021 lùi thời gian tổ chức dự kiến từ tháng 5 và sang tháng 6 (từ ngày 14 - 18/6/2021) với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học đồng thời chính thức ra mắt Diễn đàn Luật học và Phát triển của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tạo diễn đàn để các chuyên gia thảo luận những vấn đề mới

Là hoạt động trọng tâm của Tuần lễ và Diễn đàn năm 2021, Hội thảo khoa học “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra đối với xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” hướng tới mục tiêu tạo diễn đàn học thuật để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận những vấn đề mới, cách tiếp cận mới về những vấn đề đặt ra đối với xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền và hệ thống pháp luật Việt Nam. Nội dung của Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc liên quan đến vấn đề xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp nối thành công chuỗi hội thảo, toạ đàm, tập huấn công bố quốc tế những năm trước, với mục đích tăng cường chất lượng, số lượng công bố quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội, tọa đàm khoa học “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý” tập trung chia sẻ kinh nghiệm viết và công bố trong khoa học pháp lý trên các khía cạnh: Kinh nghiệm viết và công bố từ góc độ các chuyên ngành khoa học pháp lý: chuyên ngành Luật Hiến pháp, Luật Hành chính,…; Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế từ góc độ các loại hình ấn phẩm: sách, tạp chí…

TS. Chu Mạnh Hùng - Q.Chủ tịch Hội đồng Trường

Là một trong các hoạt động thường niên của Tuần lễ NCKH hằng năm, hướng tới đối tượng là sinh viên, Hội thảo khoa học cấp Trường "Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay - Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội" góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nội dung của Hội thảo tập trung vào công bố, thảo luận về các kết quả nghiên cứu có tính mới, tính thời sự, có giá trị lý luận và thực tiễn trong khoa học pháp lý và các lĩnh vực có liên quan do các nhóm sinh viên thực hiện như: Pháp luật Hình sự, Tố tụng Hình Sự, Pháp luật Dân sự, Tố tụng Dân sự,…

Bên cạnh Hội thảo khoa học dành cho sinh viên, Hội thảo “Pháp luật Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập quốc tế” dành cho đối tượng nghiên cứu sinh cũng sẽ được tổ chức (dự kiến tháng 8/2021).

Trong khuôn khổ Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021, Trường Đại học Luật Hà Nội chính thức ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển” bao gồm các hoạt động trao đổi học thuật được nâng tầm cả về quy mô, phạm vi và cách thức tổ chức. Diễn đàn sẽ là trung tâm của hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý và khoa học liên ngành do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hằng năm. Như tên gọi, Diễn đàn “Luật học và Phát triển” nhằm huy động, phát huy tri thức luật học và tri thức liên ngành phục vụ cho sự phát triển của đất nước và nhân loại. Tôn chỉ của Diễn đàn là “luật học phục vụ phát triển”. Diễn đàn mong muốn thúc đẩy nghiên cứu khoa học pháp lý, từ các vấn đề lý luận cơ bản, các vấn đề về chính sách, pháp luật mang tính thời sự, các lĩnh vực khoa học liên ngành đến các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học.

Ngoài các hoạt động trọng tâm, Tuần lễ NCKH còn một số hoạt động bên lề: Khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”; Công bố và ra mắt các Nhóm nghiên cứu của Trường; Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 và Lễ bế mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học;...

PGS.TS. Vũ Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội mong muốn tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ và người học về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học; hiện thực hóa Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội đến năm 2030 về phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; trường trọng điểm về đào tạo pháp luật; trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và truyền bá tư tưởng pháp lý hàng đầu của Việt Nam, có vị thế trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, đóng góp tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và phục vụ cộng đồng.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN LỄ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ DIỄN ĐÀN LUẬT HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Ngày 18/5/2021: Hội thảo khoa học “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai đoạn hiện nay - Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội”

Ngày 15/6/2021: Lễ khai mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021;

Ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”

Ngày 15/6/2021: Hội thảo khoa học "Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Ngày 16/6/2021: Toạ đàm khoa học "Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý"

Ngày 17/6/2021: Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020;

Trao quyết định và ra mắt các Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Luật Hà Nội;

Công bố Chương trình “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”;

Lễ bế mạc Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2021

Dự kiến tháng 8/2021: Hội thảo khoa học quốc tế "Pháp luật Việt Nam trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và hội nhập quốc tế"

Phương Thảo


Tin khác