[THƯ MỜI VIẾT BÀI] HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐỊNH HƯỚNG, TẦM NHÌN VÀ BÀI HỌC KHẢO CỨU CHO VIỆT NAM” NĂM 2024

Đăng vào 21/05/2024
Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, Quý Nhà Khoa học, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến Hội nghị khoa học trẻ năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật phục vụ chuyển đổi số quốc gia - Định hướng, tầm nhìn và bài học khảo cứu cho Việt Nam” do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Luật, Đại học Huế đồng tổ chức.

[THƯ MỜI VIẾT BÀI] HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐỊNH HƯỚNG, TẦM NHÌN VÀ BÀI HỌC KHẢO CỨU CHO VIỆT NAM” NĂM 2024
👉Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, Quý Nhà Khoa học, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến Hội nghị khoa học trẻ năm 2024 với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật phục vụ chuyển đổi số quốc gia - Định hướng, tầm nhìn và bài học khảo cứu cho Việt Nam” do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Luật, Đại học Huế đồng tổ chức.
🎯 Hội nghị khoa học trẻ là một hoạt động thường niên của Mạng lưới, với mục tiêu tạo ra diễn đàn học thuật dành cho các nhà khoa học pháp lý trẻ cùng trao đổi, thảo luận về các cơ hội, thách thức mà pháp luật đang phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi số. Từ đó, đưa ra được các giải pháp, kiến nghị cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật tại Việt Nam phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia.
📌 Hội nghị với chủ đề bao gồm (nhưng không giới hạn):
Chủ đề 1: Hoàn thiện pháp luật trong phát triển dữ liệu số;
Chủ đề 2: Hoàn thiện pháp luật trong quản trị số;
Chủ đề 3: Hoàn thiện pháp luật trong phát triển công nghiệp công nghệ số;
Chủ đề 4: Hoàn thiện pháp luật trong số hoá các ngành kinh tế;
Chủ đề 5: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực y tế phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 6: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 7: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 8: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 9: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 10: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực năng lượng phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 11: Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 12: Tác động của chuyển đổi số và kinh tế số tới các lĩnh vực pháp luật;
Chủ đề 13: Trách nhiệm pháp lý của các chủ thể liên quan đến chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 14: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khung pháp lý cho chuyển đổi số quốc gia;
Chủ đề 15: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam trong hoàn thiện pháp luật về một số lĩnh vực phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
(Các chủ đề khác có liên quan).
📌 Đối tượng tham gia:
- Giảng viên, nghiên cứu viên từ các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu trên cả nước (không
quá 35 tuổi đối với tác giả liên hệ và tác giả chính của bài viết);
- Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên từ các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu trên cả
nước (không giới hạn độ tuổi).
⏰ Thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức
- Thời gian tổ chức: ngày 27/9/2024.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị được tổ chức trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Vinh (Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
📌 Lịch trình gửi bài viết
- Thời hạn gửi tên và tóm tắt bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh): trước ngày 10/6/2024.
- Thời hạn Hội đồng chuyên môn rà soát tên bài viết và thông báo đến các tác giả: trước ngày 16/6/2024.
- Thời hạn thu nhận bài toàn văn: trước ngày 31/7/2024.
- Các bài viết tóm tắt và toàn văn gửi về địa chỉ: vlsn@hul.edu.vn
- Thể lệ viết và gửi bài cho Hội nghị (xem Phụ lục đính kèm).
📌 Kết quả công bố
Sau khi được Hội đồng phản biện, biên tập các bài viết đáp ứng yêu cầu của Hội nghị sẽ được lựa chọn để xuất bản Kỷ yếu hội nghị (có chỉ số ISBN).
📌Thông tin liên hệ: đính kèm theo thư mời.
💌 Ban Tổ chức hội nghị rất hân hạnh và kính mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài từ các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cá nhân khác có quan tâm.
Trân trọng./.

Tải thư mời: /Images/Post/files/VLSN_%20TM_%20Hoi%20nghi%20Khoa%20hoc%20Tre_%20Mang%20luoi.pdf


Tin khác