Hội thảo khoa học với chủ đề “Lý luận, thực tiễn về chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo”

Đăng vào 20/05/2024
Sáng ngày mai, 21/5/2024, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề “Lý luận, thực tiễn về chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo”

Sáng ngày mai, 21/5/2024, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo và Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học có chủ đề “Lý luận, thực tiễn về chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo” nhằm thảo luận những quy định về chứng chỉ hành nghề và đạo đức nhà giáo trong Dự thảo Luật Nhà giáo đã được công bố để lấy ý kiến chuyên gia. Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời thầy, cô quan tâm tham dự, thảo luận và góp ý để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật Nhà giáo – Đạo luật có liên quan mật thiết đến nghề nghiệp của chúng ta. Thời gian: 8h00-12h00, ngày 21/5/2024, Địa điểm: Phòng 703, Nhà E1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Hội thảo không tổ chức bằng hình thức trực tuyến). Trân trọng thông báo và kính mời thầy, cô quan tâm tham dự.

 


Tin khác