[GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI VIẾT TOÀN VĂN] HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP VÀ KỶ NGUYÊN SỐ” NĂM 2023

Đăng vào 07/09/2023

📌 Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến Hội nghị khoa học trẻ “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập và kỷ nguyên số” năm 2023, Hội nghị do Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức. 

📌 Hội nghị khoa học trẻ là một hoạt động thường niên của Mạng lưới và sẽ được khởi động từ năm 2023 nhằm tạo diễn đàn học thuật giữa các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học của các cơ sở đào tạo luật trong Mạng lưới. 

📌 Hội nghị với chủ đề bao gồm (nhưng không giới hạn):

1. Pháp luật dân sự trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số;

2. Pháp luật hình sự trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số;

3. Pháp luật hành chính trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số;

4. Pháp luật kinh doanh thương mại trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số;

5. Pháp luật quốc tế trong bối cảnh hội nhập và kỷ nguyên số;

6. Các chủ đề khác có liên quan.

📌 Đối tượng tham gia: 

- Giảng viên, nghiên cứu viên  từ các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu trên cả nước (không quá 35 tuổi đối với tác giả liên hệ và tác giả chính của bài viết);

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên từ các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu trên cả nước.

📌 Yêu cầu đối với bài viết: đính kèm theo thư mời

📌 Biểu mẫu bài viết: TẠI ĐÂY

📣 Thời gian vừa qua, Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được rất nhiều bài viết từ Quý Thầy/Cô, nhà khoa học, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. Ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến những tác giả đã quan tâm gửi bài cho Hội nghị.

📣 Nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các đối tượng có quan tâm có thể gửi bài viết toàn văn tham dự Hội nghị khoa học trẻ năm 2023, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nộp bài toàn văn đến hết ngày 17/9/2023.

📌 Các mốc thời gian:

- Hạn nộp bài viết hoàn chỉnh: Ngày 17/9/2023; 

- Thời gian tổ chức hội nghị (dự kiến): 20/10/2023;

- Bài viết toàn gửi về địa chỉ email: vlsn@uel.edu.vn

Ban Tổ chức hội nghị rất hân hạnh và kính mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài từ các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các cá nhân khác có quan tâm.

Thông tin liên hệ: đính kèm theo thư mời

Trân trọng./.


Tin khác