[THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG DÒNG CHẢY KINH TẾ SỐ VIỆT NAM”

Đăng vào 31/08/2023


📌Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến Hội nghị Khoa học với chủ đề “Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam" do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) hợp tác với Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM (UEH-CELG) tổ chức.
📌 Thông tin chi tiết của Hội thảo:
- Thời gian tổ chức: 08h00-11h30, ngày 03/11/2023.
- Địa điểm: Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
4. Chủ đề, nội dung bài viết: đính kèm bên dưới.
5. Thể lệ và địa chỉ gửi bài: đính kèm bên dưới.
6. Các mốc thời gian quan trọng của hội thảo
- Gửi toàn văn bài viết: trước ngày 30/09/2023.
- Phản biện và chấp nhận bài viết: trước ngày 15/10/2023.
- Đăng ký tham dự hội thảo: trước ngày 20/10/2023.
- Tổ chức Hội thảo: 03/11/2023.
Trân trọng thông báo và kính mời./.


Tin khác