[THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN] “PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ”

Đăng vào 18/08/2023

📌Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm đến Hội nghị Khoa học sinh viên ngành Luật với chủ đề “Pháp nhân thương mại trong kinh doanh quốc tế" do khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.
📌 Thông tin chi tiết của Hội thảo:
- Thời gian tổ chức: 15/11/2023.
- Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương (Số 91 Chùa Láng, Lăng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)
4. Chủ đề, nội dung Hội thảo: đính kèm bên dưới.
5. Thể lệ bài viết và địa chỉ gửi bài: đính kèm bên dưới.
6. Các mốc thời gian quan trọng:
- Hạn cuối BTC nhận đề xuất bài viết: Ngày 1/9/2023
- Hạn cuối hoàn thành bài viết gửi: 20/10/2023
- Ngày Hội nghị diễn ra dự kiến: ngày 15/11/2023
Trân trọng thông báo và kính mời./.


 


Tin khác