[THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO] “TRÁCH NHIỆM CỦA PHÁP NHÂN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Đăng vào 10/08/2023

📌Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (VLSN) kính thông báo đến các Quý Thầy/Cô đại diện các đơn vị thành viên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật ở Việt Nam, nghiên cứu sinh, học viên cao học có quan tâm đến Hội thảo với chủ đề “Trách nhiệm của pháp nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế" do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức. 
📌 Thông tin chi tiết của Hội thảo:
- Thời gian tổ chức: 13/11/2023.
- Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương (Số 91 Chùa Láng, Lăng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)
4. Chủ đề, nội dung Hội thảo: đính kèm bên dưới. 
5. Thể lệ bài viết và địa chỉ gửi bài: đính kèm bên dưới.
6. Các mốc thời gian quan trọng:
- Thời hạn gửi tên và tóm tắt bài viết (tiếng Việt): Ngày 15/09/2023. 
- Thông báo đề xuất bài viết được lựa chọn: Ngày 18/09/2023.
- Nhận bài viết cho hội thảo: Chậm nhất ngày 30/10/2023
- Ngày hội thảo dự kiến: Thứ hai, ngày 13/11/2023
Trân trọng thông báo và kính mời./.


Tin khác