CUỘC HỌP BAN HỖ TRỢ ĐIỀU HÀNH MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT TẠI VIỆT NAM

Đăng vào 09/01/2023

Vào lúc 14 giờ ngày 09/01/2023, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM (UEL) đã tổ chức “Cuộc họp Ban hỗ trợ điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam”,  

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của PGS.TS Lê Vũ Nam (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật; Trưởng ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam), PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung (Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật), PGS.TS Ngô Hữu Phước (Phó Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật), TS. Đào Gia Phúc (Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật), TS. Trịnh Thục Hiền (Phó Viện trưởng Viện Pháp luật Quốc tế và So sánh, Trường Đại học Kinh tế - Luật), TS. Lê Nguyễn Gia Thiện (Phó Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật), TS. Thái Thị Tuyết Dung (Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật).

Cuộc họp đã diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Lê Vũ Nam thảo luận về công tác tổ chức hội nghị thường niên của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam (dự kiến tổ chức tháng 02/2023).

Trong cuộc họp, ban hỗ trợ điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam đã tham gia đóng góp cũng như trao đổi, góp ý, đề xuất ý kiến nhằm xây dựng, góp phần hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội nghị thường niên nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín của Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam. 

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày và đạt được những kết quả tích cực nhằm hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội nghị của mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Tin khác