Chuyển giao vai trò Trưởng ban điều hành Mạng lưới

Đăng vào 04/12/2021

TS. Chu Mạnh Hùng (Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội), Trưởng ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam ( Nhiệm kỳ 2019-2021) chuyển giao Biểu trưng của Mạng lưới cho Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc ĐHQG HCM ( Trưởng ban Điều hành Mạng lưới giai đoạn 2021-2023).


Tin khác