Thành viên Mạng lưới

Đăng vào 27/07/2020

1

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH:

1.1

Thành viên Ban Điều hành Thường trực:

 

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM; 

Trường Đại học Luật Hà Nội; 

Trường Đại học Luật, ĐHQG Hà Nội;

Trường Đại Luật, ĐH Huế; Khoa Luật;

Trường Đại học Luật TP.HCM.

1.2

Thành viên Ban Điều hành Mở rộng:

 

Trường Đại học Văn Lang;

Trường Đại học Cần Thơ.

2. 

Các trường thành viên còn lại:

2.1

Các trường thành viên phía Bắc:

 

Học viện Phụ nữ Việt Nam;

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;

Học viện Ngân hàng;

Trường Đại học Thương mại;

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

Trường Đại học Lao động và xã hội (cơ sở Hà Nội);

Học viện Tư pháp;

Trường Đại học Thăng Long; 

Khoa Luật, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy;

Trường Đại học Ngoại thương;

Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội;

Trường Đại học Thái Bình;

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

Trường Cao đẳng Luật miền Bắc;

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội;

Học viện Tòa án; 

Đại học Đông Đô;

Trường Đại học Mở Hà Nội;

Học viện Hành chính Quốc gia;

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên;

Trường Đại học Phenikaa;

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

2.2

Các trường thành viên miền Trung:

 

Trường Đại học Quy Nhơn;

Trường Đại học Nha Trang;

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước - Trường Đại học Thái Bình Dương;

Khoa Luật - Đại học Vinh;

Khoa Luật Kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh;

Trường Đại học Hà Tĩnh;

Đại học Đông Á;

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

Trường Đại học Quảng Bình.

2.3

Các trường thành viên phía Nam:

 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Trường Đại học Thủ Dầu Một;

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông; 

Trường Đại học Bình Dương;

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM;

Trường Đại học Mở TP.HCM;

Trường Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM;

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM;

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM;

Trường Đại học Lao động và xã hội (TP.HCM);

Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học Tiền Giang;

Trường Đại học Trà Vinh;

Trường Đại học Gia Định;

Trường Đại học Nam Cần Thơ;

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.