GIỚI THIỆU MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO LUẬT Ở VIỆT NAM

Đăng vào 27/07/2020

Trên cơ sở sáng kiến của trường đại học Luật Hà Nội, tháng 9 năm 2019, Mạng lưới các cơ sở Đào tạo Luật ở Việt Nam đã chính thức được thành lập thông qua Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại FLC Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 60 cơ sở đào tạo luật trong cả nước...

Ngày 21/9/2019, trên cơ sở sáng kiến của Trường Đại học Luật Hà Nội, Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam đã chính thức được thành lập tại Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức tại Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 60 cơ sở đào tạo luật trong cả nước. Tại Hội nghị này, đại diện các Trường đã thống nhất tôn chỉ và mục đích của Mạng lưới và bầu Ban điều hành gồm 5 Thành viên (Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế, Khoa Luật - Đại học quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế - Luật – Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh). Tại cuộc họp đầu tiên của Ban điều hành, Ban đã thống nhất bầu trường Đại học Luật Hà Nội là Trưởng Ban điều hành Mạng lưới nhiệm kỳ đầu tiên. Hội nghị cũng đã tiến hành thủ tục đăng ký thành viên tham gia Mạng lưới và nhận được đăng ký chính thức của 43 đơn vị. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã tổ chức thành công Hội thảo “Đào tạo luật trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập quốc tế và kết nối mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam”. Hội thảo đã dành được sự quan tâm phát biểu ý kiến của nhiều nhà khoa học đến từ các trường, đặc biệt là ý kiến đóng góp, định hướng của đại diện Vụ giáo dục Đại học  - Bộ Giáo dục&Đào tạo.

Tiếp nối thành công trên, tháng 12 năm 2019, tại Trường Đại học Luật  - Đại học Huế, Ban điều hành Mạng lưới đã họp và thống nhất nội dung kế hoạch, chương trình hoạt động năm 2020 và các nội dung liên quan đến công việc hành chính của mạng lưới như xây dựng logo, xây dựng website của mạng lưới; dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động; quy chế tài chính của Mạng lưới. Bên cạnh đó, các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Mạng lưới lần thứ Hai, việc lựa chọn chủ đề Hội thảo chuyên môn và tọa đàm cho Hội nghị cũng đã được thông qua.

Sau gần 1 năm chuẩn bị, Hội nghị thường niên lần thứ Hai của mạng lưới sẽ chính thức được tổ chức tại Sầm Sơn, Thanh Hóa từ ngày 24-27/7/2020. Trong Hội nghị lần này, Mạng lưới sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Quy định về Tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ sở Đào tạo Luật ở Việt Nam làm cơ sở cho việc tổ chức và hoạt động hiệu quả của Mạng lưới. “Kiểm định chất lượng đào tạo đối với các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam” đã được Ban điều hành nhất trí lựa chọn chủ đề làm chủ đề Hội thảo của Hội nghị mạng lưới lần thứ Hai. Chủ đề này của Hội thảo nhằm giúp các Trường nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học pháp lý thông qua chia sẻ kinh nghiệm về kiểm định tại Hội thảo. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng đã lựa chọn “Bộ tiêu chuẩn xây dựng chương trình khung đào tạo luật” là nội dung của Tọa đàm trong Chương trình Hội nghị Mạng lưới lần thứ hai tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.  

Hội nghị sẽ có sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo Bộ tư pháp, Bộ giáo dục và đào tạo; Vụ Giáo dục đại học – Bộ giáo dục và đào tạo; đại diện Cục kiểm định chất lượng – Bộ giáo dục và đào tạo và lãnh đạo Tỉnh Thanh Hoá và hơn 50 cơ sở đào tạo luật thuộc Mạng lưới. Các hoạt động của Hội nghị sẽ được các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin; Chương trình Hội nghị sẽ được đưa tin trên sóng VTV1 – chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.